Sắp tăng lệ phí trước bạ đối với ôtô

Lệ phí trước bạ đối với ôtô loại dưới 7 chỗ ngồi lưu hành tại Hà Nội và Tp.HCM sẽ có mức thuế mới 7%, thay cho mức 5% hiện hành
Xe lưu hành ở Hà Nội - Tp.HCM sẽ phải đóng phí trước bạ 7%.
Xe lưu hành ở Hà Nội - Tp.HCM sẽ phải đóng phí trước bạ 7%.
Lệ phí trước bạ đối với ôtô loại dưới 7 chỗ ngồi lưu hành tại Hà Nội và Tp.HCM sẽ có mức thuế mới 7%, thay cho mức 5% hiện hành.

Đây là một trong những vấn đề chính của Nghị định sửa đổi bổ sung về lệ phí trước bạ đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, trước khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo Nghị định, lệ phí trước bạ đối với ôtô dưới 7 chỗ ngồi sẽ có mức cao nhất là 7%. Các loại xe khác hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách theo giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chỉ có 2%.

Một điểm mới nữa theo dự thảo Nghị định là quy định miễn lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở của đối tượng là hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn. Trong đó, tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%, thấp hơn so với mức hiện hành.

Đối với các trường hợp chưa đủ khả năng nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất mà có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ lệ phí trước bạ phải nộp trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị được ghi nợ.

Số tiền lệ phí trước bạ ghi nợ được tính theo giá đất, giá trị nhà tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở được xóa nợ lệ phí trước bạ đã ghi trên giấy chứng nhận.

Tin mới

Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công nghệ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công nghệ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

Nhằm duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đề nghị Grab và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ của Grab rà soát chính sách, hoạt động kinh doanh và cạnh tranh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công nghệ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công nghệ tuân thủ nghiêm quy định pháp luật
Nhằm duy trì môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đề nghị Grab và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự như dịch vụ của Grab rà soát chính sách, hoạt động kinh doanh và cạnh tranh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.